Feldenkraisova metoda

Feldenkraisova metoda pracuje s pohybem těla jako svým hlavním prostředkem učení, sebepoznání a seberozvoje. S FM se můžete setkat na skupinových nebo individuálních lekcí – více viz níže.

Na metodě je mimo jiné nesmírně zajímavé, že pracuje s principy, které se ukazují jako nosné teprve v posledních letech (propojení „tělomysli“, neuroplasticita či neurofyziologický aspekt pohybu).

Metoda je pojmenována podle svého původce Mošého Feldenkraise (1904 – 1984), izraelského fyzika a jednoho z prvních učitelů juda. Feldenkrais svoji metodu rozvíjel od 50. let 20. století, její rozvoj zapříčinily jeho vlastní zranění a problémy s ním spojené.

Pohybem k sebeuvědomění (skupinové lekce): Lekce jsou založené na slovních pokynech, které navádějí k individuálnímu prožití, zkoumání a provedení pohybu. Důraz se klade na objevení a objasnění nějaké pohybové funkce, kterou v kontextu každodenního života nevnímáme, protože se pohybujeme více “automaticky” a “nevědomě”. Lekce jsou díky svému pomalejšímu a plynulému tempu vhodnou pohybovou aktivitou i v případě pohybových obtíží, menších zranění a chronické bolesti. Jsou také skvělým doplňkem pro sportovce, tanečníky, herce, hudebníky a vůbec pro všechny, kteří mají chuť se pohybovat s větší lehkostí a bez zbytečného úsilí. Lekce jsou svým charakterem meditací v pohybu a krásně ilustrují, že větší fyzické pohodlí vede k většímu psychickému klidu a pohodě!

lekce Pohybem k sebeuvědomění

Funkční integrace (individuální lekce): jsou jemnou manipulací, při které jste vedeni a rozhýbáváni jemnými doteky. Dotekem a navozeným pohybem probíhá komunikace a také proces učení pohybem. Lekce se odehrávají většinou v různých pozicích v leže na lehátku. Individuální lekce vycházejí z Vašich momentálních potřeb a přání.

Individuální lekce probíhají na Praze 7 – Letná, momentálně mám volnou kapacitu. Pro přesné termíny a další informace mě prosím kontaktujte na 723 641 948 nebo na emailu yogini.veronika@gmail.com.%d blogerům se to líbí: